Äventyrspedagogerna i Stockholm 

- Lek och lär med kropp och knopp!

Om oss 

Äventyrspedagogerna startade 2005 med äventyrspedagogiken som plattform. Under åren har vi utarbetat ett eget material där vi vänder oss till pedagoger i skola och förskola. Vi menar att rörelse kopplat till lärande ger positiva effekter på lärandet, och att glädje och gemensamma upplevelser befäster kunskap. 

Parallellt med våra utbildningar för pedagoger har vi olika koncept för teambuilding i arbetslag och roliga kick-offer inför uppstarter/omstarter i nya och/eller redan befintliga arbetslag.

                                          

Vårt team

Ninni Kysela, idrottslärare och Mi Robertini, förskollärare. 

Båda är utbildade äventyrspedagoger och har lång erfarenhet av att leda olika typer av utbildningar och kurser.

 


Våra kurser är inriktade på lek, lärande och äventyr. 

 

Under våren 2016 kommer vi ha en ny kurs, kopplad till vår andra bok om hur man kan träna med roliga lekar utomhus, nu med "Fru Ugglas ruta" där vi kopplar lekarna till lärande i språk och matematik.Vi jobbar båda på Bromma Enskilda Skola i Bromma, Stockholm, när vi inte håller utbildning hos er...